Hur kan vi förbättra oss?

Det är en fråga som varje företagare behöver ställa sig, oavsett om det går dåligt eller om man befinner sig i vinnarhålet. Det spelar faktiskt inte så stor roll var man är, det viktigaste är hur man planerar inför framtiden. Gör man det på rätt sätt så kan man räkna med att räkna hem vinsterna längre fram, men då gäller det också att man förändras på det sätt som är bra för företaget och de anställda.

Här på Grönmarks gör vi det vi kan för att hela tiden hålla oss i frontlinjen av utvecklingen, dels av företaget men också av oss själva. Det gör vi på lite olika sätt:

Förslagslådan

Det här är en väldigt viktig post för oss eftersom att det ger oss bättre förståelse för verksamheten. Här lämnar alla förslag som kan göra att just deras arbete förflyter bättre.

Rapportering

Eftersom att det ibland kan vara så att de anställda inte ser vad som är bäst för företaget så begär vi in rapporter varje månad där de anställda får redogöra för vad de har gjort och hur det har gått. Genom att granska dessa ser vi var vi kan kapa, var vi behöver förstärka och vad vi kan ändra på.

Ärendehanteringssystem

Genom att lägga in allt i AM ärendehanteringssystem så får vi snabbt den bilden framför oss, istället för att vi ska behöva gå igenom allt ord för ord och papperskopia för papperskopia. Det har gjort att förbättringar och förändringar kan implementeras snabbare och mer effektivt.

Det går med andra ord framåt för oss på Grönmarks, och vi är stolta över hur långt vi redan har kommit i processerna.

Leave a Comment